Verpachten van een horecabedrijf

Af en toe komt het voor in de horecabranche, verpachten van een horecabedrijf. Toch is dat vreemd, want pachten komt eigenlijk voort uit de landbouw c.q. agrarische sector. Beter kan men ook spreken van verhuren/huren van een horeca-exploitatie. Maar laten we het in dit artikel maar even houden op verpachten en pachten. De verpachter verhuurt zijn (horeca-)exploitatie aan pachter en pachter betaalt daarvoor een bepaalde huursom aan verpachter. Het moeilijke punt bij verpachten is het feit dat bij de pacht ook het ter beschikking gestelde winkelpand wordt gehuurd door pachter. Nu is het verhuren van een winkelpand bij wet strikt geregeld, denk daarbij bijvoorbeeld aan de verhuurtermijn van 5 of 10 jaren. Het opstellen van een pachtovereenkomst is daarom niet eenvoudig, daar het hier gaat om het verhuren van zowel een winkelpand als een exploitatie (of inventaris). Deze twee elementen moeten terugkomen in de pachtovereenkomst en hebben een verschillend karakter. Vaak wordt er verpacht omdat de nieuwe exploitant niet voldoende middelen heeft voor de overname. Niet zelden ontstaan betalingsproblemen en moet het wel duidelijk zijn hoe dan om te gaan met de verpachting. Neemt bijvoorbeeld verpachter de arbeidsovereenkomsten over wanneer de pacht/huur wordt opgezegd ? Het opstellen van zo'n pachtovereenkomst moet daarom overgelaten worden aan een ervaren horecamakelaar of deskundige.

www.horecataxatie.eu

MEER ARTIKELEN IN HET SUBMENU >>>>