Opdrachtverstrekking horecataxaties.

Taxaties in de horecabranche worden vaak gedaan door een horecamakelaar. Horecataxaties zijn in diverse soorten te onderscheiden, zoals taxatie van een horecapand, van een horecabedrijf en van de horecainventaris. Er zijn meerdere horecataxaties mogelijk, zoals van de huurwaarde van een horecapand. Hier bespreek ik in het kort de eerstgenoemde drie.

Taxatie horecapand.

Bij deze taxatie wordt de waarde van het pand waarin een horecabedrijf is gevestigd getaxeerd. Bij de berekening maakt de horecataxateur meestal gebruik van gegevens van panden uit de omgeving. Niet elke horecamakelaar heeft deze regionale cijfers tot zijn of haar beschikking.

Taxatie horecabedrijf.

Hier wordt het bedrijf op zijn waarde in het economische verkeer getaxeerd. Uitgangspunt zijn de financiele gegevens, bijvoorbeeld de jaarstukken met daarin winstcijfers en vooral cashflow. Makkelijk gezegd, er wordt bepaald wat de overnameprijs op enig moment zou moeten zijn, zodat u in de komende jaren dit bedrag kan terug verdienen.
Een veelvoorkomende taxatie van de waarde van een (horeca-)bedrijf is de DCF-methode. Hierin wordt aan de hand van de jaarstukken een toekomstige cash flow (Discounted Cash Flow) bepaald. Deze cash flow voor de komende jaren is de basis voor de waardebepaling.
Bij overname horecabedrijf is deze taxatie van belang.

Taxatie inventaris.

De taxatie van de horecainventaris spreekt eigenlijk voor zich. Toch zijn er verschillende waarden te onderscheiden, bijvoorbeeld dagwaarde, balanswaarde en vervangingswaarde.  En diverse situaties, zoals bij verzekering of bij opzegging pachtovereenkomst.

Voorkom oververzekering, voorkom onderverzekering, maar bovenal voorkom discussie met uw verzekeraar over de waarde van uw inventaris. 

Opdracht.

Omdat er diverse horecataxaties mogelijk zijn, is het nuttig vooraf de opdracht aan de horecataxateur goed door te nemen. Uit eigen ervaring merk ik dat opdrachtgever niet goed weet wat nu eigenlijk de vraagstelling moet zijn. Ook heeft elke makelaar, horecamakelaar of taxateur zijn eigen specialismen. Daarom, alvorens contact op te nemen met een partij die u een taxatie wil laten uitvoeren, weet goed wat u van de horecataxateur wilt.

MEER ARTIKELEN IN HET SUBMENU >>>>