Ontbindende voorwaarden koopovereenkomst horecabedrijf

Het is goed je te realiseren, alvorens een koopovereenkomst aan te gaan, dat er omstandigheden kunnen zijn of kunnen opdoemen, waardoor de koop niet door gaat of kan gaan. Laat in de koopovereenkomst opnemen wat er dan staat te gebeuren. Veel voorkomend is de ontbindende voorwaarde financiering. Mocht u als koper onverhoopt geen financiering kunnen krijgen voor de aankoop, weet dan wel dat u wellicht gehouden bent tot afname, met alle gevolgen van dien. De vermelding in de koopovereenkomst dat u boetevrij en zonder kosten kunt ontbinden in voorkomend geval kan dan veel ellende voorkomen. (Burgerlijk Wetboek 6:22: "een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden van een gebeurtenis vervallen.") Laat een koopovereenkomst daarom altijd door een onafhankelijke en deskundige partij, zoals een horecamakelaar, beoordelen.

www.horecataxatie.eu

MEER ARTIKELEN IN HET SUBMENU >>>>