Taxatie horeca inventaris en verzekering

 

In een taxatie-rapport horeca-inventaris worden uw bezittingen exact benoemd en gewaardeerd. Bij schade wordt de uitkering dan ook gebaseerd op de waarde zoals omschreven in het taxatie-rapport. Zo voorkomt u met uw taxatie in handen onderverzekering en discussie met de verzekeraar over de waarde of de bewijslast. 

Waarom taxatie van uw horeca-inventaris ?


• U heeft ook een inventarisatie van de verloren gegane horeca-inventaris.
• Geen onderverzekering, geen oververzekering.
• Geen discussie bij schade-uitkering.
• Taxatie ongeacht de leeftijd van de horeca-inventaris.
 

Meestal worden de verzekerde bedragen vastgesteld op basis van nieuwwaarde. Echter, de horeca-inventaris is onderhevig aan afschrijving. Is de dagwaarde van uw inventaris lager dan 40% van de oorspronkelijke nieuwwaarde dan mag de verzekeraar de schade vergoeden op basis van de dagwaarde.
Laat uw inventaris daarom altijd vastleggen in een taxatierapport. U bent vrij om uw taxateur te benoemen.

Vraag uw verzekeraar om meer uitleg over een dergelijke taxatie van uw inventaris.

Een rapport met een taxatie van uw inventaris kan ook handig zijn als bijlage bij een huur- of pachtovereenkomst.